Õpileping (aines “Õpikeskkonnad ja -võrgustikud”)

Link ülesandele on siin.

Teema

Aines “Õpikeskkonnad ja -võrgustikud” soovin õppida tundma, looma ja kasutama erinevaid õpikeskkondi, eriti just neid, mida koolis rakendada saab. Kuna minu koolis on õpilased 5.-12.klassini, huvitab mind eriti see, mida ja kuidas on otstarbekas kasutada just II-IV kooliastmes.

Eesmärgid

 • tunnen erinevate õpikeskkondade võimalusi, positiivseid ja negatiivseid külgi
 • vähemalt üks õpikeskkond on minu jaoks mugav ja harjumuspärane
 • leian (või oskan luua) vähemalt ühe õpikeskkonna, mida saaksin koolis kasutada nii, et see õppimist ja õpetamist sujuvalt toetaks ning oskan selles keskkonnas luua eesmärgipäraseid materjale
 • võtan aktiivselt osa oma kursuse õpivõrgustikust, st loen ja kommenteerin kaaslaste postitusi

Strateegiad

 • osalen kõikides kontakttundides
 • loen läbi õppejõu ning kaasõppijate poolt soovitatud lugemismaterjalid, loen kaasõppijate blogipostitusi, mõtlen kaasa ja kommenteerin iga teema puhul vähemalt üht postitust
 • teen iseseisvad tööd ja oma osa grupitööst võimalikult põhjalikult ja õigeaegselt
 • katsetan ja uurin erinevaid õpikeskkondi

Vahendid/ressursid

 • Õppejõu poolt pakutavad lugemismaterjalid, TLUAR andmebaasid, kaasõppijate blogipostitustes viidatud materjalid
 • kaasõppijate kogemused (millega saan tutvuda nii blogipostitusi lugedes kui vesteldes)
 • aeg – lugemiseks, mõtlemiseks, kirjutamiseks. Aega ei leia niisama, seda tuleb võtta.

Hindamine

 • oskan analüüsida erinevaid õpikeskkondi, hinnates nende kasulikkust ja kasutatavust lähtudes konkreetsetest eesmärkidest ja taustsüsteemidest (õppijate eelnevad oskused, motivatsioon, tehnilised vahendid jne)
 • mul on õpikeskkond, mida saan lihtsalt ja sujuvalt oma õpingute vältel kasutada
 • olen katsetamise tulemusena leidnud sellise õpikeskkonna, mida ma koolis kasutada tahan ja oskan
 • olen kogunud kursuse läbimiseks vajalikud õpimärgid
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s